WELKOM


Wij zijn een stichting, die subsidies verleent aan kleinschalige culturele projecten, waarbij wij ons laten leiden door het gedachtegoed van Herakleitos.

Onze aandachtsgebieden zijn: podiumkunsten, beeldende kunst, literatuur en wijsbegeerte.

Op het ogenblik brengt de financiële situatie van de Stichting met zich mee, dat we de komende tijd  geen aanvragen in behandeling kunnen nemen.You could not step twice into the same river; for other waters are ever flowing on to you.